...

Kalite asla bir tesadüf değildir..

Bir standardın temel amacı, işletme verimliliğini arttırmak ve toplumun sağlıklı ürünler ile buluşmasını sağlamaktır. Aynı zamanda standartların önemli bir faydası da denetimdir.

... ...
BGYS

ISO 27001 BGYS.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; kurumun hassas ve kritik değer taşıyan verilerinin sistematik bir şekilde yönetilmesini sağlayan, yasal, fiziksel ve teknik kontrolleri içeren bir dizi politika ve prosedürlerden oluşur.

SPICE

ISO/IEC 15504 SPICE.

Referans model iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekamül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır.

...