İLTELİS İLERİ TEKNOLOJİ

  PRATİK VE HIZLI ÇÖZÜMLER SUNAR

Akıllı Şehircilik

     Akıllı şehirler, kentlerin insan ve doğa için maksimum verimlilik sağlayacak biçimde yeniden yapılandırılması düşüncesine dayanır. İnsan odaklı, stratejik, ortam yaratan ve destekleyen bir yönetim anlayışına sahip akıllı şehirler, hizmet alanları ve yaşam standartları gelişmiş şehir yapılarıdır. Bu yapılar, yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemleri kullanarak kaynakların etkin ve akıllıca tüketildiği, doğaya saygılı, çevre sorunlarının minimuma indirgendiği, konforlu, sağlıklı, vatandaş odaklı, kendi kendine yetebilen yeni yaşam alanları yaratabilmeyi temel almaktadır.

Enerjinin akıllı yönetimi; enerji kaynaklarının giderek azaldığı ama enerji ihtiyacının giderek arttığı bu dönemde enerji kullanımında verimlilik yakalanmazsa enerji kesintileri ve yüksek fiyatlar kaçınılmaz olacak. Çevresel etkiler de ayrıca göz önüne alınması gereken başlı başına önemli bir faktör. Evlere takılacak akıllı sayaçlar sayesinde evin her noktasında günün hangi zamanı ne kadar enerji tüketilmesi gerektiğine dair planlama yapma imkanı sağlanacak. Güneş, hidroelektrik, rüzgar gibi sürdürülebilir enerji kaynakları üretim sürecine daha fazla entegre edilirken, şebekeyi uçtan uca kontrol eden bilişim sistemleri sayesinde kayıp ve kaçaklar en aza indirgenecek. Keza evlerde, ofislerde, sanayi tesislerinde kullanılan her türlü alet, makine ve aydınlatma ünitelerinin, örneğin “A” sınıfı gibi tasarruflu teknolojilerle donatılması, enerji tüketimini çok daha makul boyutlara çekebilecek.

Ulaşımın akıllanması; şehirlerdeki artan araç sayısı ile birlikte sadece trafikte kaybedilen zaman değil, yakıt tüketiminin artması, karbon salınımının yükselmesi ve güvenli sürüş gibi birçok farklı konu ön plana çıkacak. Akıllı şehirlerde trafik başta olmak üzere ulaşımın çözümlenmesi için bilgi teknolojilerinden yararlanılacak. Şehrin belirli noktalarına yerleştirilen sensörlerden toplanan hız, konum ve benzeri bilgiler, trafiğin sıkıştığı anlarda alternatif çözümler oluşturulmasına imkan verecek. Öyle ki, gerektiğinde trafiğin durumuna göre sinyalizasyon süreleri bile anlık olarak değiştirilebilecek. Acil durumlarda hızlı ve etkin müdahaleler gerçekleştirilebilecek. Ayrıca toplu taşıma sistemlerinin durumu entegre biçimde izlenebildiğinden, halkın mobilitesi için en uygun ayarlamalar yapılabilecek.

     Ayrıca, yol zeminlerine döşenen elektronik hatlar yönlendiriciliğinde hareket eden sürücüsüz araçlar nedeniyle, şehir trafiği çok daha rasyonel hız ve yönde akacak. Akıllanan yerel yönetimler: şehirlerin en önemli aktörleri olan yerel yönetimler, akıllı şehir uygulamalarıyla birlikte tamamen dijital sistemlerle işler hale gelecek. Aslında halihazırda vatandaşlar belediyecilikle ilgili birçok işlemi çevrimiçi sistemler üzerinden yapabiliyor. Bu sistemlerin altyapıları geliştirilerek, başka sistemlerle “konuşur” seviyeye yükseltilecek ve şehir hayatının ayrılmaz bir parçası olacak. Akıllı kart ve uzaktan okuma teknolojileri, vatandaşlara yönelik kamu hizmetlerini pratikleştirirken, kırtasiyeyi de ortadan kaldıracak. Şehrin tüm altyapısı eşzamanlı izlenerek, bir sorun oluştuğunda anlık müdahalelerde bulunulabilecek. Güvenlik, sosyal hizmetler gibi, vatandaşlar için önemli hizmetler, veri temelli sistemler sayesinde etkin biçimde yönetilecek. Örneğin bir kazada ambulansın, bir yangında itfaiyenin, bir asayiş sorununda polisin olay yerine yönlendirilmesi, gerçek zamanlı sistemler aracılığıyla gerçekleşecek.

Ve Akıllı binalar; dünyadaki enerjinin büyük bölümünü binalar tüketiyor. Günümüzde enerjinin yaklaşık yüzde 40’nı tüketen binalar, şehirleşme böyle devam ettikçe yüzde 60’lara varacak. Bu oranları daha aşağılara çekmek için tüm yaşam alanları ve binalar sensörlerle donatılacak. Elde edilen verilerle, binalardaki enerji kullanımı, güvenlik, yalıtım gibi birçok alanda önlem alınabilmesi mümkün hale gelecek. Güneş başta olmak üzere çevresel faktörleri etkin kullanarak kendi enerjilerini üretecek hale gelen binalar, ayrıca su ve benzeri kaynakların daha verimli kullanımını düzenlerken, atıkların geri dönüşümüne kadar birçok tasarruf önlemi de devreye girecek.

SmartCityM

              SmartCityM akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarla da çalışan ve şehrin tüm verilerini tek çatı altında toplayan modüler bir sistemdir. Bu modüler sistem vatandaşa şehir ile ilgili verileri gerçek zamanlı olarak harita üzerinden konumsal veya metinsel içerikler ile sunmak için tasarlanmıştır. Bu Web Portalı ve Mobil uygulaması şehirdeki mevcut onlarca farklı sisteme (M2M, APIs, Web Services) veya IoT teknolojileri ile mevcut aygıtlara(Hava Kalite, Gürültü vb.) entegre olarak içerigini otomatik oluşturur.


  • Belediye ve hizmetlerine mekandan bağımsız olarak ulaşabilme imkanı.
  • Kent yaşamını kolaylaştıran uygulamalar.
  • Standart ve herkese eşit hizmet
  • Hizmet süreçlerindeki bilgi eksikliği ve koordinasyonsuzluktan kaynaklanan bürokrasinin ortadan kalkması.
  • Bilgiye dayalı hizmet sunumu ve kent yönetimine katılım.